Webbplats

Webbplatsen är idag den viktigaste kanalen och intäktskällan för många företag. Det är av största vikt att er webbplats är utformad på rätt sätt och är tydligt för besökarna att navigera runt på.

Vi anser att en webbplats ska vara modern och hålla hög standard när det kommer till plattform, design och funktionalitet. Det behöver också finnas tydliga mål med webbplatsen så att den kan utvärderas och förbättras över tiden. Men det räcker inte där utan vi behöver också ta höjd för hur vi ska marknadsföra sidan framöver och se till att sidan indexerar på rätt sätt på sökmotorerna samt har rätt struktur för undersidor etc. Läs mer under SEO!

Webbplatsens struktur, funktionalitet och innehåll skiljer sig rätt mycket om den ska vara informativ eller konverteringsdrivande.

Webbplatsen är grunden i vårt arbete och det är av den anledningen väldigt viktigt att lägga ner den tid det krävs för att få den så bra som möjligt.

När vi är med och bygger webbplatser tar vi höjd för:

  1. Funktion/Design
  2. Best practice utifrån verksamhetsområde
  3. Mätplan – som säkerställer att vi samlar på oss rätt data om besökarbeteendet
  4. Affärssmarthet – vad kan vi göra i paketering och prissättning för att sälja mer?

Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt möte!

...eller ring oss på

Vi tänker längre än bara marknadsföring!

För att få bäst resultat från dina digitala kanaler gäller det att veta hela sin kundresa, det är där vi kommer in.