Digitala marknadsföringskanaler

Som en digital affärsbyrå arbetar vi med alla digitala marknadsföringskanaler som på något sätt genererar affärsvärde och som går att härleda till intäktsdrivande aktiviteter.

Innan vi väljer rätt marknadsföringskanaler vill vi alltid först och främst förstå er affär och ha bra koll på era mål! Det brukar underlätta utvärdering av alla kanaler och deras potential.

ProDigital ansvarar för strategi, implementering och uppföljning.

Vi tänker längre än bara marknadsföring!

För att få bäst resultat från dina digitala kanaler gäller det att veta hela sin kundresa, det är där vi kommer in.