Datadriven digital tillväxtstrategi

Som digital affärsbyrå har vi specialiserat oss på strategier som skapar digital tillväxt och som ger ökad konkurrenskraft.

Vår kombinerade erfarenhet inom försäljning, digital affärsutveckling och digital marknadsföring ger er en partner som kan hålla er i handen under hela er digitala tillväxtresa.

Din affärs- och kunddata är din råolja och vi hjälper dig att raffinera den till en digital tillväxtstrategi!

1. Affärsanalys

Ett företag har generellt sätt flera intäktskanaler. I vår affärsanalys analyserar vi era intäktskanaler, hur stor intäkten är från varje kanal samt hur den har utvecklat sig genom åren. Som intäktskanal menar vi här digitala marknadsföringskanaler som genererar intäkt samt andra kanaler så som partnerförsäljning, butiksförsäljning etc.

Här fastställer vi viktiga digitala nyckeltal som påverkar er intäkt och lönsamhet. Exempel på nyckeltal:

snittordervärde, snittmarginal, konverteringsgrad på webbplats, antal transaktioner eller avslut/leads per år samt hur många av dessa som blir affär, hur ser köpfrekvensen ut per kund/år? Vad ligger er customer lifetime value på?

2. Analys av kunddata

Hur ser er målgrupp ut när det kommer till kön, ålder, intressen, titel, bolagsstorlek, geografi etc

Kan vi hitta målgruppen i de olika digitala marknadsföringskanalerna?

Finns det möjlighet att skapa nya målgrupper med ny smartare paketering av era produkter och tjänster?

3. Analys av er nuvarande digitala marknadsföringskanaler

Genom att förstå era affärssiffror och er kunddata kan vi med de insikterna analysera potentialen i befintliga och nya marknadsföringskanaler med målet att hitta kortsiktiga och långsiktiga strategier.

Kan vi öka trafiken från befintliga kanaler med bibehållen anskaffningskostnad och konverteringsgrad? Finns det mer organisk trafik att hämta och till vilken kostnad? Vad är den potentiella intäkten?

I den digitala tillväxtstrategin tar vi höjd för följande tre affärskritiska frågor:

  1. Hur ökar vi kundstocken?
  2. Hur ökar vi snittordervärde per kund?
  3. Hur ökar vi köpfrekvensen per kund?

Dessa frågor ger en förtydligande vid val av digitala marknadsföringskanaler då vi bättre vet varje kanals roll i hela kundresan.

Hur ett samarbete ser ut?

Varje uppdrag är unikt och kräver olika stor engagemang från oss och er som kund. Vi hjälper många kunder med framtagning av tillväxtstrategi och implementerar det i alla digitala marknadsföringskanaler samt ansvarar för uppföljning med en löpande avtalstid.

Vi ingår endast samarbete med företag med god tillväxtpotential!

Vi är inte intresserade av att endast förvalta er marknadsföringsbudget. Innan vi ingår samarbete med ert företag och därmed delar ansvaret för er digitala tillväxt vill vi först ta reda på om ni har god tillväxtpotential! Det gör vi genom en kostnadsfri analys.

För mer information ring oss eller fyll i kontaktformuläret till höger.

Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt möte!

...eller ring oss på

Vi tänker längre än bara marknadsföring!

För att få bäst resultat från dina digitala kanaler gäller det att veta hela sin kundresa, det är där vi kommer in.