Kostnadsfri konsultation

Som en prestationsbaserad affärsbyrå lägger vi stor vikt på resultat! Av den anledningen tror vi på att investera tid och energi på att hitta rätt samarbeten som bär frukt för bägge parter.

Vår kostnadsfria konsultation ger er en bild av vad vi kan leverera och oss en bild av vad vi kan förbättra.

Affärs och marknadsföringsanalys – kostnadsfri konsultation

Vi erbjuder kostnadsfri konsultation där vi tillsammans kikar på potentialen att öka er försäljning via digitala kanaler. I konsultationen ingår en mindre affärs och marknadsföringsanalys och dialog kring paketeringen och prissättning av era produkter och tjänster.

Affärsanalys

Här tittar vi tillsammans på intäkt, kostnad och kunddata. Vi utgår från ett tillväxt/omsättningsmål och tittar på vilka nyckeltal vi kan påverka kortsiktigt och långsiktigt för att nå målet.

Stor del av affärsdatan inhämtas från befintligt Google Analytics kontot. För att datan ska vara relevant krävs det att det finns målspårning med affärsvärde (kontaktformulär, demos, nedladdningar etc) eller ehandelsspårning om ni har en ehandel. Det kan också finnas värdefulla data i säljstödsystem eller affärssystem.

Har ni lite data eller ingen data alls?

Ingen fara! Vi kan arbeta med antaganden och prognostiserad intäkt utifrån er erfarenhet. Kostnadsdata finns oftast till hands då marknadsföringsplattformarna tillhandahåller det.

Analys av kundnyttan i era produkter och tjänster

Här tittar vi tillsammans på enkla och smarta sätt att optimera kundnyttan i era erbjudanden med målsättningen att öka antalet nya kunder, öka snittordervärde per kund samt öka köpfrekvensen per kund.

Är det lätt för nya kunder att testa er? Hur länge stannar kunden? Hur ser köpfrekvensen ut per kund och år? Hur arbetar ni med att öka snittordervärde per kund?

Marknadsföringsanalys

När vi har koll på era affärssiffror och optimerat kunderbjudanden kan vi slutligen göra en marknadsföringsanalys. Med bättre insikter analyserar vi tillväxtpotentialen i befintliga och nya marknadsföringskanaler. Vi har tidigare brutit ner tillväxtmålet i antal avslut och kostnad per avslut.

Vi analyserar befintliga marknadsföringskanaler utifrån de nyckeltalen.

Vilka resultat kan vi förvänta oss per kanal och vad kan vi göra för att förbättra de? Vilka marknadsföringskanaler kan vi addera för att nå tillväxtmålet? Räcker befintlig marknadsföringsbudget för att nå tillväxtmålet?

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig inom 24h.

Villkor

Affärs och marknadsföringsanalysen presenteras normalt inom 2–4 arbetsveckor efter ett första möte eller samtal.

Vid behov kan vi skriva på sekretessavtal!

Gör en intresseanmälan om en kostnadsfri konsultation!

...eller ring oss på

Vi tänker längre än bara marknadsföring!

För att få bäst resultat från dina digitala kanaler gäller det att veta hela sin kundresa, det är där vi kommer in.